Att förstå Irritable Bowel Syndrome (IBS) hos äldre vuxna

Irritabelt tarmsyndrom, vanligen kallat IBS, är ett tillstånd där flera symtom kan förekomma tillsammans och skapa återkommande smärta i buken och till och med orsaka tarmdysfunktion. Vanliga biverkningar kan vara diarré, förstoppning eller båda scenarierna. Och ofta kan dessa symtom kvarstå även utan att skapa ytterligare skador på mag-tarmkanalen. Även om IBS är ett obekvämt […]

See More