Skadedjur

De djur som man kallar för skadedjur eller skadegörare är djur som för människan kan ställa till med problem. Djur som bringar sjukdomar eller förstör livsmedel. Det kan också räknas som skadedjur om de skadar kläder eller byggnader, dina husdjur eller annan egendom.

När man kategoriserar djur som skadedjur handlar det ofta om att det är till någon skada för människor. Dock så kan det också vara en tolkningsfråga då man kanske använder ordet i folkmun lite mer brett som till exempel djur som man finner irriterande. Några av dom är getingar och huggormar. Det händer att man stör dom gör att dom då går till självförsvar och kan bli aggressiva. Här handlar det mer om ett djur som är provocerat men som normalt sett inte skadar människor. Även andra djur kategoriseras och betraktas som skadedjur. Handlar det till exempel om inplanterade djur som kan ställa till det för de djur som är naturligt härifrån ser man det många gånger som skadedjur. Även jakt på vildsvin har för syfte att skjuta skadedjur som röjer upp åkrar eller trädgårdar. För många är det bara en tolkningsfråga.

 

Myggor

Vilka är då skadedjuren som verkligen ställer till det för oss? Det finns många skadedjur som man gärna inte har hemma eller i sin omgivning. En av de absolut vanligaste skadedjur som man finner i hela världen och som troligtvis plågar flest människor på en global nivå är myggorna. Myggor är små flygande insekter som suger blod och har funnits sedan dinosauriernas tid. I över 400 miljoner år har myggorna sugit blod på andra levande varelser och kommer fortsätta göra en lång tid framöver. Hos stickmyggor är det honan som behöver det proteinrika blodet för att kunna lägga ägg. Hon kan lägga upp till 300 stycken ägg åt gången och totalt så mycket som 3000 ägg under de två veckor hon lever. När en mygga biter eller sticker dig kan man se ett rodnat stickhål där myggan varit. Det absolut vanligaste är att det kliar efter man blivit biten och det är pågrund utav att myggans saliv skapar den reaktionen i kroppen. Oftast är det helt ofarligt att bli myggbiten. Ett vanligt missförstånd är att myggor behöver blod för att överleva men dom lever endast på nektar från blommor. Där finns mer än 33 000 arter av mygg i världen men det är faktiskt bara ett fåtal som biter oss. Myggor lägger ägg i vatten som sen förvandlas till larver. Därefter till puppa och tillslut utvecklas till en flygfärdig mygga.

I Sverige har vi runt 2500 olika myggarter men dock är det inte mer än drygt 30 av de arter som suger blod. De svenska myggen bär sällan på några sjukdomar men man kan bli smittat av Ockelbosjukan. 

Enligt världshälsoorganisationen dödar myggorna 2,7 miljoner människor varje år och en av de vanligaste anledningarna är på grund utav en annan sjukdom man hittar hos myggor på många andra ställen i världen. Det är malaria. Malaria är en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan till och med vara dödlig. Finns oftast i de tropiska delarna av världen med flest fall i Afrika. Malaria är en encellig parasit som kommer med myggans saliv när man blir biten. Malaria är en klurig parasit på så vis att när den etablerat sig i människan kan den smitta en annan mygga som biter den personen och på så vis starta om sin cykel. Vanlig symptom är att man får frossa och feber. Det parasiten gör är att den spränger blodkroppar och om man blivit kraftigt påverkad av parasiten kan ens tillstånd förvärras snabbt.

Även i Sverige finns fortfarande de myggarter som man kallar för malariamyggor eller som kommer från mygg släktet Anopheles. De svenska malariamyggorna bär dock inte längre på malariaparasiten och är därför ofarliga för oss. Malaria försvann i Sverige på 30-talet men skulle kunna etablera sig här igen om myggorna sticker något eller någon som har malaria. Det finns dock ett virus man kan få av svenska myggor som heter Zikavirus. Viruset kommer från Aedes-myggor och kan skapa harpest. Det kommer i epidemier som varar ungefär 3 år i taget.

Det är inte bara människan som lider av mygg. Vissa myggarter föredrar faktiskt att suga blod från andra djur. Till och med reptiler, fåglar och andra insekter kommer inte undan.

Trots att myggen är besvärliga så tillhör även dom den naturliga näringskedjan och bistår som mat till många arter.

 

Myggfångare

Det finns en del knep att använda sig av för att undvika att bli biten av mygg. En del myggarter använder luktsinnet för att hitta sitt byte. Man kan därför sätta ut fotsvett luktande ost som gör att myggan tror att där finns en kropp att suga blod från. Andra arter kan attraheras av vilket klädesplagg du har på dig. Studier visar att folk som bär mörka kläder, framförallt en blå färg är mer troliga att bli bitna. Har man ljusa kläder på sig kan myggan tro att man är en del av miljön istället.

Har man stora problem med myggor eller knott kan man istället ta till moderna metoder för att göra sig av med dom. En myggfångare är ett av det alternativ som finns på marknaden och fungerar effektivt på så vis att man kan minska beståndet rätt kraftigt på en hel säsong om man startar den i tid. En myggfångare är gasoldriven och fungerar som så att den utsöndrar en människoliknande värme, doft och andedräkt som får myggan att tro att det är en människa. Kommer myggan för nära myggfångaren sugs myggan in genom en fläkt och fångas sen i en behållare. 

Det går att hitta myggfångare som kostar från ett gäng hundralappar till flera tusen kronor och väger från så lite som 2 kg till nästan 20 kg. Köper man en mer avancerad myggfångare är den sladdlös och har även flera funktioner såsom blinkande ljus som kan dra till sig mer arter. Även klisterpapper för att fånga fler mygg.

Det finns även andra verktyg man kan använda som myggskydd, myggfällor, myggmedel och myggnät.