Morsdagspresent – Överraska din mamma med en fin present på morsdag!

Under maj månad firas mammor över hela världen på mors dag. Det är en dag då mödraskapet uppmärksammas och mammor hyllas för sin osjälviska insats och sitt stora ansvar. På mors dag överöses mamman i familjen med kärlek och tacksamhet för det stöd de gett sina barn under deras uppväxt. Dagen firas i regel med den närmsta familjen med presenter, tårta och blommor. Mors dag har med tiden blivit allt mer kommersiell och fokus har i högre utsträckning hamnat på just presenter. Kommersialisering till trots är mors dag en gammal tradition som sträcker sig långt tillbaka i tiden.

Hur mors dag först firades i Sverige

Mors dag introducerades i Sverige 1919 av en välkänd författarinna som också författade förslag på hur mors dag skulle firas. Ett vanligt firande började med att flaggan hissades, efterföljdes av sång vid sängen och sedan en present från barnen. Storleken på morsdagspresenten var dock blygsam och fokus låg snarare på barnens handlingar under dagen. De tog nämligen över en del av hushållssysslorna för att avlasta sin mamma och för att ge henne en avkopplande dag. Om något barn inte kunde närvara skickade de istället brev eller telegram för att visa sin uppskattning.

Hur mors dag firas runt om i världen

Även om presenter är ett vanligt sätt att fira sin mamma på mors dag skiljer sig själva firandet åt i olika länder. I Etiopien firas de i hela tre dagar och uppmärksammas även för dess betydelse för samhället i stort. I många länder däribland Storbritannien och Finland är mors dag en officiell flaggdag. I Turkiet firas mammor ofta av hela släkten på mors dag i form av hälsningar och gratulationer. Förutom sin egen mamma förväntas man också uppmärksamma andra kvinnor och tillika mammor i släkten såsom svärmor, fastrar, mostrar etcetera.

Datum för mors dag skiftar i olika länder

Förutom att själva firandet skiljer sig åt runt om i världen finns det även olikheter angående vilket datum mors dag infaller. Globalt sett är det allra vanligast att mors dag firas den andra söndagen i maj. I Sverige infaller däremot mors dag alltid sista söndagen i maj, vilket är sent i jämförelse med många andra länders firande. En anledning till detta datum sägs bero på tillgången på blommor. Traditionellt förväntades barnen plocka en bukett till sin mamma och på grund av vårt svenska klimat var tillgången på blomster större i slutet av maj än i början av månaden.

Donation till välgörenhet är en omtänksam morsdagspresent

Choklad, blommor och andra presenter i all ära, men det kan vara svårt att hitta en nytänkande morsdagspresent. Ett tips är att hylla sin mamma genom en donation till ett välgörande ändamål. En välgörenhetsorganisation som bidrar till att stötta kvinnor och mödrar i en utsatt situation är Läkarmissionen. De står bakom flera olika humanitära insatser och det går således att välja en insats vars hjärtefråga står i linje med sin mammas värderingar. Ett bidrag till en välgörenhetsorganisation är en osjälvisk och kärleksfull morsdagpresent som inte bara hyllar sin egen mamma utan även mödrar över hela världen.

Förlossningsvård är en mors dag present i dubbel bemärkelse

Ett förslag på en välgörenhetsgåva är att stötta Läkarmissionens insats i Kongo och det arbete som sker på Panzisjukhuset. Där kan fattiga kvinnor söka vård i samband med sin förlossning och de erbjuder även bra vård av för tidigt födda barn, så kallad prematurvård. En riktad donation kan till exempel vara att skänka ett belopp som täcker kostnaderna för en säker förlossning eller ett akut kejsarsnitt. Den här typen av morsdagpresent bidrar till att en annan kvinna får en trygg start på sitt mödraskap och stödjer kvinnor med begränsad tillgång på förlossningsvård. Förutom att hylla sin egen mamma hyllar välgörenhetsgåvan också mödraskapet.

Välgörenhetsgåva på mors dag kan rädda liv

Tillgång på förlossningsvård är viktigt och har en stor positiv inverkan på kvinnors liv och hälsa, eftersom bristen på vård även gör mindre komplikationer livshotande. Genom att köpa en säker förlossning i morsdagspresent går det att rädda livet på utsatta kvinnor i fattiga områden. Hundratusentals kvinnor mister varje år livet i samband med sin förlossning eller under graviditeten och utan god förlossningsvård svävar även den nyföddes liv i fara. Läkarmissionens insats är således betydelsefull och en välgörenhetsgåva för att stötta deras arbete är en omsorgsfull morsdagpresent.

Nedladdningsbart gåvokort förklarar morsdagspresenten

Förlossningsvård är bara ett förslag på en välgörenhetsgåva som Läkarmissionen erbjuder. Det finns flera andra olika initiativ som de står bakom och som går att stötta genom ett bidrag. Efter att ett bidrag lagts går det att ladda ned ett fint gåvokort via deras hemsida, som förklarar för mottagaren vad donationen innebär. Det går att lämna till sin mamma på mors dag för att visa sin uppskattning för all det stöd och den kärlek hon givit under livets gång.