Boräntor på väg mot 5 procent

Det statliga bolåneinstitutet SBAB räknar med med räntor på uppåt 5 procent om något år och marginalpress på bolåneaffären när boräntorna lyfter, enligt delårsrapporten.

SBAB redovisar en rörelsevinst på 641 miljoner kronor för årets andra kvartal. Det kan jämföras med vinsten på 663 miljoner under motsvarande kvartal i fjol.

Räntenettot – det som banken tjänar på skillnaden på in- och utlåningsräntor – lyfter till 1 088 miljoner kronor, upp från 1 031 miljoner.

Kvartalet präglades av geopolitisk oro till följd av Rysslands invasion av Ukraina, ökad osäkerhet och högre ränteläge, konstaterar SBAB.

“Under kvartalet har vi noterat en begynnande nedgång i bostadspriserna, framför allt på lägenheter och hus i storstadsområden. Även om det bara pågått några månader talar mycket för att det handlar om en trendmässig nedgång. Osäkerheten är hög och givet fortsatta räntehöjningar är ytterligare prisnedgångar att vänta”, skriver SBAB:s vd Mikael Inglander, i en kommentar.

“SBAB:s ekonomer räknar med att de rörliga bolåneräntorna kommer att ligga på omkring fyra procent på något års sikt samtidigt som de långa boräntorna kommer att ligga på närmare 5 procent”, tillägger han.

Källa